Typ10

Schrijven is niet voor elk kind vanzelfsprekend. Voor heel wat kinderen kan typen een uitkomst bieden. Digitalisering is vandaag niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Als het schrijftempo op school te hoog ligt voor uw kind of schrijven een grote belasting is, kan er overwogen worden om de laptop ook extra in te zetten voor het invullen van schoolboeken en het maken van notities. Goed kunnen typen is dan een must.

Werd er met de school besproken dat uw kind binnenkort gebruik zal maken van hulpsoftware omwille van een leerstoornis? Blind kunnen typen is een voorwaarde om succesvol met dergelijke software aan de slag te kunnen. Ik help jullie ook graag verder om met de software te leren werken.

Bij typ10 leren de kinderen spelenderwijs blind typen in 10 lessen van 60 minuten. Er wordt sterk ingezet op verschillende vormen van leren (visueel, auditief, tactiel, motorisch, talig…). We spelen samen spelletjes om de positie van de letters goed te memoriseren en oefenen het typen zowel op een los toetsenbord als op de laptop. Typ10 is leuk én haalbaar voor elk kind, de nadruk ligt dan ook in eerste instantie op correctheid. Aan het einde van de lessenreeks behalen de kinderen hun typdiploma.

Kinderen die moeten leren typen als alternatief voor schrijven omwille van motorische moeilijkheden ten gevolge van leer- of ontwikkelingsstoornissen kunnen de lessen individueel volgen mits voorschrift. Typ10 kan los gevolgd worden of een onderdeel zijn van de therapie bij kinderen die schrijfmotoriek volgen .

Elk kind dat blind wil leren typen kan echter in de praktijk terecht! De lessenreeksen kunnen ook gevolgd worden in groepjes van 3 tot 4 kinderen zonder medisch voorschrift.

Op welke kinderen richt typ10 zich?

  • Elk kind vanaf 9 jaar/vanaf het 4e leerjaar dat blind wil leren typen!
  • Kinderen met schrijfmotorische moeilijkheden voor wie het inzetten van een laptop in de klas een hulpmiddel zou kunnen zijn
  • Kinderen die omwille van leerstoornissen gebruik (zullen) maken van hulpsoftware