Sensorische training

Sensoriek is een ruim begrip waarmee we de mogelijkheden van het lichaam om prikkels van buitenaf waar te nemen bedoelen: de zintuigen, de organen, de somatosensoriek… Wanneer we ons in de kinesitherapie richten op sensorische aandoeningen bij personen met een neurologische aandoening richten we ons vooral op somatosensoriek.

Somatosensoriek bestaat uit:

  • Exteroceptie (lichte aanraking, temperatuur, pijn, druk)
  • Proprioceptie (houdingszin, bewegingszin, vibratiezin)
  • Corticale of gecombineerde waarneming (scherp/stomp-discriminatie, stereognosis, graphesthesie, tweepuntsdiscriminatie)

In therapie werken we op het opnieuw bewust leren waarnemen van deze prikkels, onderscheiden van de prikkels en uiteindelijk ook accuraat interpreteren van de prikkels.