Ontwikkelingsstimulatie

Jonge kinderen ontwikkelen zich zeer snel. In de eerste twee levensjaren bereiken ze heel wat motorische mijlpalen: oprichten in buiklig, rollen, zitten, kruipen, tot stand komen, stappen…  Soms verloopt het bereiken van die mijlpalen iets moeizamer. Kinderen ontwikkelen vaardigheden op een trager tempo, in andere volgorde of op een andere manier. Met ontwikkelingsstimulatie helpen we je kindje aan de hand van specifieke handelingen en facilitaties. We stimuleren je kindje spelenderwijs om de houdingen aan te nemen die moeilijk zijn en over te gaan van de ene houding naar de andere. Jullie als ouder krijgen de juiste instructies mee om thuis verder te oefenen.

Op welke kinderen richt ontwikkelingsstimulatie zich?

  • Kinderen die prematuur geboren zijn
  • Kinderen met hypotonie/hypertonie
  • Kinderen met een vertraagde of variante ontwikkeling
  • Kinderen met problemen ten gevolge van asymmetrie: torticollis, plagiocefalie, voorkeurshouding…
  • Poepschuivers, tenenlopers…