Krachttraining

Krachttekort is meestal het gevolg van een storing in het aansturen van de spieren, vanuit de hersenen of ergens in de zenuwen of de spier zelf. Ook een inactieve levensstijl ten gevolge van vermoeidheid, bewegingsangst of moeilijkheden om zichzelf te motiveren kan op langere termijn tot verlies van spierkracht leiden.

Krachttraining kan algemeen zijn en gericht op één spier of spiergroep, zeker wanneer het krachtverlies lokaal is of bij het begin van de ziekte. We kunnen de spieren zowel isometrisch (zonder beweging), concentrisch (inspannend), excentrisch (afremmend) als plyometrisch (explosief) trainen. Meestal wordt er echter gekozen voor functionele training waarbij de oefeningen gebaseerd worden op de handelingen uit het dagelijks leven waarbij u hinder ondervindt van uw krachttekort. We trainen dan verschillende spiergroepen gelijktijdig en volgens gemengde trainingsprincipes. Om voldoende krachtopbouw te bereiken is het belangrijk dat er voldoende vaak getraind wordt (gemiddeld toch 3x/week). Om een voldoende hoge intensiteit te kunnen garanderen én voldoende tijd vrij te kunnen maken voor uw andere doelstellingen, kan er een oefenprogramma opgemaakt worden waarmee u thuis verder kan oefenen. Hiervoor maak ik meestal gebruik van Physitrack, een applicatie waarbij uw oefenprogramma ondersteund wordt door filmpjes en er een eenvoudige opvolging van de therapeut mogelijk is.